Fornyelse og erfaring i en menneskealder

I BKH Gruppen har vi mange medarbejdere, der har været her i både 25 og 40 år. Gruppestrukturen sikrer, at den enkelte medarbejder vil opleve, at der er en overskuelig og effektiv organisation, hvor man er tæt på beslutninger og dermed også indflydelse.

Vi inddrager vores medarbejdere i udviklings- og uddannelsesprojekter for at de har størst mulig indflydelse på egen hverdag med afsæt i vores strategi. Medarbejdere med lang anciennitet sikrer, at vi forstår, hvorfor vi gør, som vi gør i dag. Nye medarbejdere giver os et kritisk blik på vores arbejdsgange og metoder og bringer nyt ind udefra. Sammen finder vi en vej til den bedste udvikling. 

Vi er en koncern af solide virksomheder med hver sin ekspertise.
Sammen supplerer vi hinanden og sikrer dermed stor bredde i vores ydelser over for den enkelte kunde.