Få en kompetent og selvkørende problemknuser


BKH Gruppen er en familie af virksomheder. Derfor løfter vi i flok, når det kræves. Hvis vores kunder møder uventede udfordringer, kan vi hurtigt mande op med mandskab og maskiner. Vi trækker ofte på kompetencer på tværs i koncernen for at løse særlige problemstillinger på den bedste måde.

Vores koncernstruktur betyder også, at vi har en stor geografisk spændvidde og tilbyder større komplette løsninger, der inkluderer forskellige underleverancer. Det gælder lige fra styret underboring til jord-, kloak- og belægningsarbejde samt in situ beton-støbning. Uanset hvilken virksomhed i BKH Gruppen, du ønsker at samarbejde med, kan vi tilbyde dig et bredt kompetenceområde og eksperter, der løser problemer og sikrer fremdrift i dit projekt. 

 

Vi er en koncern af solide virksomheder med hver sin ekspertise.
Sammen supplerer vi hinanden og sikrer dermed stor bredde i vores ydelser over for den enkelte kunde.